سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
منوی اصلی
سی و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش اموزان پسر سراسر کشور - اراک- تابستان 95
ارتباط با ما

همکاران محترم جهت تبادل نظر، بحث  وبررسی نقاط قوت وضعف کتاب های درسی می توانید:

در روزهای یک شنبه باشماره تلفن 32227023 تماس بگیرید یا  آدرسمطالب خود را از طریق ایمیل به آدرس math.markazi@ chmail.ir ارسال فرمایید.

اهداف گروه آموزش ریاضی متوسطه اول

1.پشتیبانی علمی - موضوعی از گروه های آموزش ریاضی مناطق مبتنی بر رویکردهای سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی
2. بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مجازی در انجام وظایف
3. طراحی برنامه ها با توجه به شرح وظایف دبیرخانه های کشوری کیفیت بخشی به موضوعات درسی

اعضای گروه:

1- محمد حیدری

2-اکرم شفیعیکارگاه آموزشی نظارت وراهنمایی بارویکرد بالینی باحضوردکترعبدالهی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در روزپنجشنبه 95/11/7 ازساعت 8 الی 16 دردبیرستان دخترانه نمونه اطهراراک باحضورسرگروههای آموزشی ومدیران دوره اول متوسطه برگزارشد.

ادامه خبر ...

همکاران گرامی جهت دریافت بخشنامه جشنواره الگوی تدریس در سال 96-95 اینجا کلیک نمایید

ادامه خبر ...

سرگروه های محترم مناطق جهت دریافت فرم  نـظـارت بالـیـنـی کلیک نمایید.

ادامه خبر ...

نمون برگ ارزیابی از سرگروه های محترم درس ریاضی مناطق 15 گانه  حضورتان ارسال میگردد.

فرم ارزیابی

ادامه خبر ...

در جهت ارتقاء توانمند سازی و تقویت هویت حرفه ای  معلمان با رویکرد بالینی، تشخیص و حل مسائل فرایند یاد دهی و یادگیری، نظارت بالینی از مدارس استان مرکزی آغاز گردید.

از همکاری دبیرستان متوسطه اول ناحیه 1 اراک(دخترانه پروین اعتصامی) کمال تشکر و قدر دانی را داریم.

ادامه خبر ...

سرگروههای محترم  ، لطفافرم مشخصات دبیران ریاضی را حداکثر تا 20 آبان ماه کامل نموده و به  پست الکترونیکی گروه ریاضی استان ارسال نمایید.جهت دریافت فایل فرم اینجا کلیک کنید.

ادامه خبر ...

به منظور ایجاد هماهنگی بین گروه های آموزشی  استان ومناطق ،هم اندیشی وتبادل نظر جهت اجرای برنامه های استانی ودبیر خانه کشوری وهمچنین آشنایی اعضای گروه های آموزشی با یکدیگر ،  همایشی باحضور جناب آقای افشانی مدیرکل دفتر دوره دوم آموزش متوسطه ،جناب آقای فولاد وندمدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی،جناب آقای حیدری معاونت آموزشی استان، جناب آقای یعقوب پور ،مسئول گروه تکنولوژی ودیگرهمکاران وسرگرو ههای متوسطه اول ودوم مناطق واستان در  ساعت هشت ونیم صبح روز دوشنبه مورخ  26/7/95 به صورت عمومی در محل کانون امام علی (ع)وپس از آن جلسات تخصصی گروه ها در محل پژوهشگاه استان  برگزار شد.

در این جلسه سرگروه های استان ومناطق در باره برنامه عملیاتی به  بحث وتبادل نظر پرداختند.در پایان مقررشد هماهنگی بیشتری بین سرگروه ها دراجرای برنامه های آموزشی  بوجود آید

ادامه خبر ...
یک نکته از هزاران

جوانی آفتابی است که با غروب خود جز حسرت و افسوس چیزی باقی نمی‏گذارد.(رایموند)

مناسبت ها
لینک های مفید