سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
منوی اصلی
سی و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش اموزان پسر سراسر کشور - اراک- تابستان 95
ارتباط با ما

همکاران محترم جهت تبادل نظر، بحث  وبررسی نقاط قوت وضعف کتاب های درسی می توانید:

در روزهای یک شنبه باشماره تلفن 32227023 تماس بگیرید یا  آدرسمطالب خود را از طریق ایمیل به آدرس math.markazi@ chmail.ir ارسال فرمایید.

اهداف گروه آموزش ریاضی متوسطه اول

1.پشتیبانی علمی - موضوعی از گروه های آموزش ریاضی مناطق مبتنی بر رویکردهای سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی
2. بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مجازی در انجام وظایف
3. طراحی برنامه ها با توجه به شرح وظایف دبیرخانه های کشوری کیفیت بخشی به موضوعات درسی

اعضای گروه:

1- محمد حیدری

2-اکرم شفیعی            

     *سرچشمه عشق با علي آمده است*                                                                                                                       *گل كرده بهشت تا علي آمده است*

ادامه خبر ...

کارگاه آموزشی نظارت وراهنمایی بارویکرد بالینی باحضوردکترعبدالهی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در روزپنجشنبه 95/11/7 ازساعت 8 الی 16 دردبیرستان دخترانه نمونه اطهراراک باحضورسرگروههای آموزشی ومدیران دوره اول متوسطه برگزارشد.

ادامه خبر ...

همکاران گرامی جهت دریافت بخشنامه جشنواره الگوی تدریس در سال 96-95 اینجا کلیک نمایید

ادامه خبر ...

سرگروه های محترم مناطق جهت دریافت فرم  نـظـارت بالـیـنـی کلیک نمایید.

ادامه خبر ...

نمون برگ ارزیابی از سرگروه های محترم درس ریاضی مناطق 15 گانه  حضورتان ارسال میگردد.

فرم ارزیابی

ادامه خبر ...

در جهت ارتقاء توانمند سازی و تقویت هویت حرفه ای  معلمان با رویکرد بالینی، تشخیص و حل مسائل فرایند یاد دهی و یادگیری، نظارت بالینی از مدارس استان مرکزی آغاز گردید.

از همکاری دبیرستان متوسطه اول ناحیه 1 اراک(دخترانه پروین اعتصامی) کمال تشکر و قدر دانی را داریم.

ادامه خبر ...

سرگروههای محترم  ، لطفافرم مشخصات دبیران ریاضی را حداکثر تا 20 آبان ماه کامل نموده و به  پست الکترونیکی گروه ریاضی استان ارسال نمایید.جهت دریافت فایل فرم اینجا کلیک کنید.

ادامه خبر ...
یک نکته از هزاران

جوانی آفتابی است که با غروب خود جز حسرت و افسوس چیزی باقی نمی‏گذارد.(رایموند)

مناسبت ها
لینک های مفید