سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    تقدیر وتشکر

باسلام وعرض تشکر

گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول استان مرکزی از جناب آقای افشانی مدیرکل دفتر دوره دوم آموزش متوسطه ،جناب آقای فولاد وندمدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی،جناب آقای حیدری معاونت آموزشی استان، جناب آقای یعقوب پور ،رییس اداره  تکنولوژی وگروههای آموزشی جناب آقای یارمحمدی مسئول فن آوری گروههای آموزشی سرکار خانم باقری مدیر اجرایی گروههای آموزشی ودیگرهمکاران وسرگرو ههای محترم متوسطه اول ودوم مناطق واستان خصوصا سرگروههای ریاضی مناطق 15 گانه استان مرکزی که باحضور گرم وفعال خود جلسه هم اندیشی سرگروههای استانی را رونق بخشیدند تشکر وقدر دانی میکند امید است که در راستای اعتلای اهداف گروههای آموزشی این جلسات ادامه یابد.