سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    گزارش برگزاری همایش سرگروههای استان

به منظور ایجاد هماهنگی بین گروه های آموزشی  استان ومناطق ،هم اندیشی وتبادل نظر جهت اجرای برنامه های استانی ودبیر خانه کشوری وهمچنین آشنایی اعضای گروه های آموزشی با یکدیگر ،  همایشی باحضور جناب آقای افشانی مدیرکل دفتر دوره دوم آموزش متوسطه ،جناب آقای فولاد وندمدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی،جناب آقای حیدری معاونت آموزشی استان، جناب آقای یعقوب پور ،مسئول گروه تکنولوژی ودیگرهمکاران وسرگرو ههای متوسطه اول ودوم مناطق واستان در  ساعت هشت ونیم صبح روز دوشنبه مورخ  26/7/95 به صورت عمومی در محل کانون امام علی (ع)وپس از آن جلسات تخصصی گروه ها در محل پژوهشگاه استان  برگزار شد.

در این جلسه سرگروه های استان ومناطق در باره برنامه عملیاتی به  بحث وتبادل نظر پرداختند.در پایان مقررشد هماهنگی بیشتری بین سرگروه ها دراجرای برنامه های آموزشی  بوجود آید 

      ساعت هشت ونیم صبح روز دوشنبه مورخ بیست وشش مهرماه نود وپنج ،همایش هم اندیشی سرگروه های آموزشی ،به منظور ایجاد هماهنگی بین گروه های آموزشی  استان ومناطق ،هم اندیشی وتبادل نظر جهت اجرای برنامه های استانی ودبیر خانه کشوری وهمچنین آشنایی اعضای گروه های آموزشی با یکدیگر ،باحضور جناب آقای افشانی مدیرکل دفتر دوره دوم آموزش متوسطه ، سرگروه های آموزشی دوره های مختلف تحصیلی استان ومناطق ونواحی ،جناب آقای فولاد وند،جناب آقای حیدری معاونت آموزشی استان، جناب آقای یعقوب پور ،مسئول گروه تکنولوژی ودیگرهمکاران در محل کانون امام علی (ع)شهر اراک برگزار شد.

      در این همایش پس ازاجرای مقدمات ،ابتداآقای فولادوند ضمن تقدیر وتشکر از زحمات گروه های آموزشی ،کارکرد گروه ها را در جهت ارتقای کیفیت آموزشی ،موثر ومهم شمردند.

      پس از آن جناب آقای حیدری از هزار وششصد ساعت گروه های آموزشی خبر دادند وپیرامون اهمیت فعالیت های نظارت بالینی ،آزمون پیشرفت تحصیلی وارزشیابی ،مطالبی بیان کردند.

        پس از آن نشست تخصصی کارگروه های آموزشی  ساعت ده ونیم صبح در محل پژوهشسرای قلم چی تشکیل شد.در این نشست سر گروه های آموزشی ،تسلیت ایام سوگواری محرم وعرض خیر مقدم به سر گروه های مناطق ونواحی ،گزارشی از عملکرد برنامه های گروه آموزشی استان برنامه های سال جاری گروه های آموزشی استان ودبیر خانه کشوری (طاحی آموزشی ،طراحی سوالات استاندارد ،جشنواره درس پژوهی وتولید محتوای الکترونیکی ) را بیان نمودند.

      پس از آن سرگروه های مناطق ونواحی ،ضمن معرفی خود،نظرات و پیشنهاد های خود را در مورد برنامه های سالانه ارائه نمودند.

     در این نشست بعضی از مباحث کتاب درسی نیز نقد وبررسی شد.سپس فرم نظر سنجی در اختیار همکاران قرار گرفته شد وهمکاران به سوالات مربوط به آن پاسخ دادند.

     از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست معرفی سایت وتاکید به سرکشی مداوم همکاران به سایت ریاضی استان ودبیر خانه کشوری ،اهمیت بر اجرای نظارت بالینی، تاکید برارسال گزارش های چهار ماهه به صورت منظم و... بود.

    در پایان ضمن اعلام نتایج مسابقات اجرا شده در سال گذشته ازسرگروه های محترم خواسته شد تا همکاران را به شرکت درفعالیت های گروه آموزشی ترغیب وتشویق نمایند