سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    تقدیر وتشکر

در جهت ارتقاء توانمند سازی و تقویت هویت حرفه ای  معلمان با رویکرد بالینی، تشخیص و حل مسائل فرایند یاد دهی و یادگیری، نظارت بالینی از مدارس استان مرکزی آغاز گردید.

از همکاری دبیرستان متوسطه اول ناحیه 1 اراک(دخترانه پروین اعتصامی) کمال تشکر و قدر دانی را داریم.