سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ریاضی متوسطه اول
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوال ریاضی نهم فصل 1ریاضی نهم
2ریاضی نهم نوبت دوم نمونه 7 ریاضی نهم
3ریاضی نهم نوبت دوم نمونه5ریاضی نهم
4ریاضی نهم نوبت دوم نمونه6ریاضی نهم
5ریاضی نهم نوبت دوم نمونه4گروه بندی نشده
6ریاضی نهم نوبت دوم نمونه 2ریاضی نهم
7ریاضی نهم نوبت دوم نمونه 3 ریاضی نهم
8ریاضی نهم نوبت دوم نمونه 1ریاضی نهم
9نمونه سوال (1)ریاضی نهم فصل پنجم دبیرستان صدیقه کبری(س)ریاضی نهم
10نمونه سوال(2) ریاضی نهم فصل پنجم دبیرستان صدیقه کبری(س)ریاضی نهم
11http://math.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3500ریاضی نهم
12نمونه سوال ریاضی هفتم ترم اول دبیرستان فرهنگیان ناحیه 1ریاضی هفتم
13نمونه سوال ریاضی هشتم ترم اول دبیرستان فرهنگیان ناحیه 1ریاضی هشتم
14نمونه سوال ریاضی نهم ترم اول دبیرستان(دوره اول )نمونه رشدریاضی نهم
15نمونه سوال ریاضی نهم ترم اول دبیرستان فرهنگیان ناحیه 1ریاضی نهم
16آزمون پیشرفت تحصیلی نمونه 1ریاضی نهم
17نمونه سوال ریاضی نهم فصل 1و2و3ریاضی نهم
18نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 3گروه بندی نشده
19نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 1و2ریاضی هشتم
20فصل 1 هفتمریاضی هفتم
21نمونه سوال مجموعه 1ریاضی نهم
22نمونه سوال اعداد حقیقیریاضی نهم
23نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت خردادریاضی هشتم
24نمونه سوال ریاضی هشتم نوبت خردادریاضی هشتم
25نمونه سوال ریاضی هفتم خردادریاضی هفتم
26نمونه سوال نوبت دوم(خانم منادی)ریاضی هفتم
27نمونه سوال نوبت اول(آقای شفقی)ریاضی هشتم
28نمونه سوال نوبت اول(آقای شفقی)ریاضی هشتم
29نمونه سوال نوبت دوم(آقای شفقی)ریاضی هشتم
30نمونه سوال نوبت دوم(آقای حسینی)ریاضی هشتم
31نمونه سوال نوبت دوم(خانم منادی)ریاضی هفتم
32نمونه سوال نوبت دوم(خانم هدایتی)ریاضی هفتم
33نمونه سوال المپیاد پایه هشتمریاضی هشتم
34نمونه سوال المپیادپایه هفتمریاضی هفتم
35نمونه سوال ریاضی هشتمریاضی هشتم
36نمونه سوال نوبت اول پایه هشتم(آقای عبدی-شازند)ریاضی هشتم
37نمونه سوال نوبت اول پایه هفتم(آقای عبدی-شازند)ریاضی هفتم
38نمونه سوال نوبت اول پایه هشتم(خانم نصرآبادی-شازند)ریاضی هشتم
39نمونه سوال نوبت اول پایه هفتم(خانم نصرآبادی-شازند)ریاضی هفتم
40نمونه سوال نوبت اول پایه هفتم(مظفری-شازند)ریاضی هفتم
41نمونه سوال نوبت اول (آقای جعفری -شازند)ریاضی هفتم
42ریاضی هفتم نمونه 2ریاضی هفتم
43نمونه سوال تکمیلی حل مسئله (راهبرد رسم شکل)ریاضی هفتم
44نمونه سوال تکمیلی حل مسئله (راهبرد الگو سازی)ریاضی هفتم
45نمونه سوال تکمیلی حل مسئله (راهبردزیر مسئله)ریاضی هفتم
46نمونه سوال حل مسئله (حذف حالت های نا مطلوب)ریاضی هفتم
47ریاضی هشتمریاضی هشتم